Sodoma a Gomora

Jsou města zmíněná v biblické knize Genesis, a na dalších místech hebrejské bible, Nového zákona a dalších deuterokanonických spisů. Podle Tóry byla království Sodomy a Gomory ve spojenectví s městy Adema, Seboim a Bela (Sóar). Těchto pět měst (Pětiměstí) leželo v nížině řeky Jordán v jižní části země Kanaán. Sodoma a Gomora byla úplně zničena od Boha, ohněm a sírou, takže ze všech obyvatel zůstala ušetřena jen rodina Lota, jediného spravedlivého. Sousloví Sodoma a Gomora bylo také používáno jako metafora pro neřest nebo homosexualitu. Do češtiny vstoupil rovněž výraz sodomie ve významu pohlavního obcování se zvířaty.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sodoma a Gomora [on-line], Poslední aktualizace 22. 8. 2013. [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.