Saduceové

Saduceové byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v 2. stol. př. Kr. a jejich existence trvala do první židovské války (66 - 74). Saduceové kladli především důraz na doslovný výklad Tóry. Odmítali apokalyptická hnutí a jejich víru ve vzkříšení, anděly a démony.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Saduceové [on-line], Poslední aktualizace 30. 4. 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Saducej


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.