Semité

Semité jsou obecně národy hovořící semitským jazykem. Ke genetickému, „rasovému“ pojetí Semitů směřuje i biblická kniha Genesis, která hovoří o třech Noemových synech, z nichž vzešli po potopě všichni lidé. Těmito třemi syny byli Šém (Semité), Cham (Hamité) a Jafet. Právě toto vyprávění poskytlo jméno pro označení skupiny národů, které hovoří jazyky příbuznými hebrejštině. Semité a jejich jazyky pokrývali (a pokrývají) rozlehlou oblast od severní Afriky přes Arabský poloostrov po západní Asii.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Semité [on-line], Poslední aktualizace 1. 5. 2013. [Citováno 3. 7. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Semita


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.