Synopse

„Společný pohled“, tj. srovnávání synoptických evangelií (Marka, Matouše a Lukáše) do tří sloupců vedle sebe, takže je možno přehlédnout specifické rozdíly a změny jednotlivých zpráv a jejich teologických výpovědí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Synopse [on-line], [Citováno 11. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/synopse/>


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.