Synkretismus

je filozofický pojem označující splývání náboženských a kulturních prvků v jeden celek, často přitom vznikají božstva nová. Poprvé je synkretismus zmiňován v souvislosti s obdobím helénismu, kdy se promíchaly antické a orientální náboženství a kultura.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Synkretismus [on-line] [Citováno 17. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Synkretismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.