Synagoga

Tímto pojmem, se označuje místo shromažďování židovské obce. V přeneseném smyslu se však míní i duchovní instituce, která se vytvořila v židovství pravděpodobně už během babylónského vyhnanství a která nahrazovala chrámovou bohoslužbu po zboření jeruzalémského chrámu. Synagogální bohoslužba spočívala v seznamování se s tórou, která obsahovala zákon a předpisy o úpravě židovského života. Jejich dodržování se stalo po zničení chrámu v roce 70 už jediným - svazkem židovského společenství víry a národa.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Synagoga [on-line], [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/synagoga/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.