Symbol

Původní význam symbolu sahá do starověku, jedná se o znamení přátelské pohostinnosti, kdy host podal svému hostiteli při loučení rozlomenou hliněnou tabulku nebo hůlku. Ta pak sloužila jako poznávací znamení při příštím možném setkání člena hostitelovy domácnosti s dřívějším hostem – obě poloviny tabulky do sebe zapadly. Symbol je tedy druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto vnímatelné není. Všechna náboženství vyjadřují své ústřední koncepty pomocí symbolů: např. kolo - symbol věčného návratu, nebo prázdný hrob - symbol vzkříšení. Nejznámějším vnějším symbolem křesťanství je Kristův kříž. Náboženské symboly tvoří základní prvky náboženské identifikace, mluvy i jednání.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Symbol [on-line], Poslední aktualizace 9. 8. 2012 [Citováno 26. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.