Strabón  64 př. Kr. - 24

antický filosof z Amasie v Pontu. Považoval se za stoika - žijícího v souladu s přírodou, oproštěného od světských vášní. Stoická škola se zásadně vyhýbala zkoumání příčin - vzhledem k jejich údajné nejasnosti. Strabón je autorem nejobšírnějšího dochovaného díla o antickém světě. Prameny k němu sbíral po celé římské říši. Sedmnáctisvazková Geografika je jediným antickým geografickým dílem, jehož úplný text máme k dispozici. Jeho význam tkví ve spolehlivosti údajů čerpaných z autopsie i v četných svědectvích převzatých ze starších, nedochovaných děl. Přináší mj. i nejstarší zmínky o obyvatelstvu naší země. Podle autorova záměru mělo dílo sloužit jako praktická příručka, zdroj informací pro římské státníky, vojevůdce, provinciální úředníky i obchodníky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Strabón [on-line], Poslední aktualizace 24. 11. 2011. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Strabón


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.