Starý zákon

Jako Starý zákon se označuje první část bible, která obsahuje větší počet hebrejsky psaných knih, které jsou považovány Židy a křesťany za svaté spisy, v nichž se Bůh sděluje lidem. Sbírka knih, která podle toho kterého způsobu počítání obsahuje 24 nebo 39 jednotlivých spisů, vznikla v časovém rozmezí více než tisíce let a byla Židy uspořádána koncem 1. stol. po Kr. do nynějšího pořadí. Označení " Starý zákon" je překladem latinského Vetus testamentum, které pochází od sv. Pavla a znamená "stará smlouva", zatímco Židé mluví o "tanaku" (TNK). Pro Pavla a křesťanskou teologii dospívá stará smlouva Izraelitů ke svému naplnění v Ježíši Kristu, který založil "novou smlouvu", slíbenou už proroky.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Starý zákon [on-line], [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/stary-zakon/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.