Sóma

Opojný nápoj užívaný v Indii ve védském období při oběti; posilňující nápoj krále bohů Indry. Na podporu schopnosti koncentrace jej požívali světci a obětníci. Připravován z vylisované šťávy dosud neidentifikované rostliny. Somu různí autoři identifikovali jako chvojník Ephedra, zdroj stimulnatu efedrinu, nebo jako rostlinu Sarcostemma, příbuznou americkým mléčným plevelům, jako konopí Cannabis či bezlistou šplhavou rostlinu Periploca. Někteří tvrdí, že sómou byla houba Amanita muscaria.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Sóma [on-line], Poslední aktualizace 23. 8. 2006. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=89013&title=s%F3ma&s_lang=2


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.