Smilstvo

Pod pojmem smilstvo se rozumí pohlavní styk mezi dvěma souhlasícími jedinci stojícími mimo vzájemné manželství. Křesťanství a judaismus je považují za hřích a neřest, je uvedeno v jejich desateru Božích přikázání. Islám rovněž smilstvo potírá a zakazuje.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Smilstvo [on-line], Poslední aktualizace 30. 4. 2010. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smilstvo


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.