Sixtus ze Sieny  1520 - 1569

Žid, který konvertoval ke křesťanství, po studiích se stal římským katolickým teologem. Byl obviněn z kacířství, zachránil jej Dominikánský inkvizitor, pozdější papež Pius V. Sixtus vstoupil do dominikánského řádu. Zavedl termíny „protokanonický“ a „deuterokanonický“, užívané pro jednotlivé knihy Bible. Rozlišoval mezi knihami Bible, které byly všeobecně uznávané a těmi, u nichž byla postupem času pochybnost. Mezi nejvýznačnější dílo patří osmisvazková kniha Bibliotheca sancta ex præcipuis Catholicæ Ecclesiae auctoribus collecta.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sixtus of Siena [on-line], Poslední aktualizace 8. 10. 2012. [Citováno 9. 10. 2012] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Sixtus_of_Siena


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.