Silas  (Silvanus) 1.století

Silas nebo Silvanus byl blízký spolupracovník apoštola Pavla. V knize Skutků se zmiňuje jako Silas a v Pavlových listech jako Silvánus. Silas pocházel z židovské rodiny v Jeruzalémě, měl římské občanství. Byl významným členem první křesťanské obce. Podle východní tradice byl jedním ze 70 učedníků, které Ježíš rozeslal kázat, a označuje se proto jako apoštol. Doprovázel Pavla na jeho druhé misijní cestě, ve Filipech byl s ním uvězněn a po rozchodu v Beroji se s ním opět sešel v Korintu. O jeho dalších osudech nevíme nic. V Pavlových listech se zmiňuje celkem třikrát, také První list Petrův v závěru jmenuje Silvána jako písaře či tajemníka; Silvánus byl zřejmě i v Římě. Podle staré tradice zemřel snad v Makedonii.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Silas [on-line], Poslední aktualizace 14. 8. 2012. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Silas


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.