Sesaka  (Šešonk I.)

Vládl přibližně v letech 946 – 924 př. Kr. Byl prvním egyptským faraonem 22. dynastie, která se někdy nazývá libyjská. Vedl velmi agresivní politiku namířenou hlavně na oblasti Blízkého východu sousedící s Egyptem. Ohrožoval i Jeruzalém.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Šešonk I. [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013. [Citováno 16. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šešonk_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.