Sedimentologie

je nauka o usazeninách, jejich složení, vzniku i o veškerých sedimentačních pochodech. Zahrnuje sedimentární petrologii, zaměřenou především na vlastní horniny; sedimentární petrografie se zabývá hlavně mikroskopickým studiem sedimentů, zatímco všeobecné studium sedimentů, zejména makroskopické, se někdy označuje jako litologi.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sedimentologie [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?sedimentologie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.