Schmithals Walter  14. 12. 1923 - 26. 3. 2009

Německý protestantský teolog a pastor, vysokoškolský profesor v Berlíně. Jeho specializací byl výzkum a interpretace epištol apoštola Pavla. Domníval se, že všechny jeho hlavní epištoly byly napsány v omezeném období během třetí misijní cesty.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Walter Schmithals [on-line], Poslední aktualizace 11. 9. 2012. [Citováno 20. 3. 2013]. Dostupné na: http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schmithals


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.