Sára rozmezí 1700-1300 př. Kr.

Její jméno původně bylo Saraj, byla podle Bible manželkou Abraháma a matkou Izáka.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Sára [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013. [Citováno 15. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sára


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.