Samaritáni  (Samařané) 

Biblický národ, příbuzný Židům, šel přibližně od babylónského vyhnanství (6. stol. př. Kr.) vlastní náboženskou cestou, zachovával však věrnost Mojžíšovu zákonu. Ještě dnes žije několik set Samaritánů západně od Jordánu v městě Nábulus (dřívější Sichem) a slaví na své svaté hoře Garizim každoročně pesach podle prastarého ritu. S odvoláním na Ježíšovo podobenství (evangelium sv. Lukáše 10, 25 - 37) se jako samaritáni někdy označují i ošetřovatelé nemocných.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pohanství [on-line], [Citováno 28. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/samaritani-samarane/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.