Rafael(archanděl)

Tímto jménem je označován jeden ze tří archandělů. Jméno Rafael znamená v hebrejštině „Bůh uzdravuje“. Atribuy Rafaela jsou hůl a cestovní láhev.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Rafael (archanděl), [on-line], Poslední aktualizace 10. 12. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafael_(archanděl)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.