Rechabeám  vládl cca 931 – 913 př. Kr.

Byl synem Šalomouna. Po jeho nástupu k vládě došlo vinou jeho tvrdosti k obyvatelům severních zemí Izraele k rozdělení Izraele na Severní království a jižní Judsko. Bible hodnotí jeho vládu jako zlou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Rachabeám [on-line], Poslední aktualizace 8. 4. 2013 [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rechabeám


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.