Ramesse XI.  ? - cca 1078 př. Kr.

Byl posledním králem 20. dynastie. Vládl po dobu asi 30 let. Za jeho vlády došlo k úpadku zahraničních styků a obchodu a vznikla občanská válka. Egypt se rozpadl na dvě části, Horní a Dolní Egypt. Ramesse ovládal Dolní Egypt, Horní ovládal Hrihor.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ramesse XI. [on-line], Poslední aktualizace 7. 5. 2013. [Citováno 23. 5. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_XI

Chonsuův chrám v karnaku [on-line], [Citováno 23. 5. 2013]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/chramy-v-karnaku/chonsuuv-chram-v-karnaku.php


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.