Ramesse III.  cca 1183 – 1152 př. Kr.

Egyptský král, nástupce svého otce faraóna Setnachta, který byl zakladatelem 20. dynastie. Bojoval proti nájezdům Libijců a "mořských národů". Svůj palác z důvodů bezpečnosti přestavěl na pevnost. Svými vítězstvími dosáhl alespoň na čas klidu a míru.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ramesse III. [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013. [Citováno 23. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramesse_III.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.