Rituální čistota

Rituální očista je rysem mnoha náboženství. Cílem obřadu směřujících k rituální čistotě je odstranění určité „nečistoty“ specifickým druhem činnosti. Je to potřeba zejména před uctíváním božstva. Rituální nečistota není identickou s „obyčejnou“ fyzickou nečistotou, nicméně veškeré tělní tekutiny jsou zpravidla obecně považovány za rituálně nečisté. Rituály očisty hrály významnou roli už v nejranějších známých náboženských systémech Blízkého východu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Rituální čistota [on-line], Poslední aktualizace 6. 11. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rituální čistota


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.