Rawlinson Creswicke Henry  1810 - 1895

Britský diplomat a orientalista. V létech 1827 a 1844 okopíroval části bísutúnského nápisu, který se nachází na cestě mezi íranským Kermánšáhem a Hamadánem. Dochoval se ve čtyřech jazykových verzích: elamské, babylónské a staroperské. Čtvrtá aramejská verze byla nalezena na papyrech v egyptské Elefantině. Rawlinson zásadně přispěl k rozluštění sumersko-akkadského klínového písma.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Rawlinson, sir Henry Creswicke [on-line], [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/rawlinson-henry-creswicke


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.