Psammetik I.  vládl 644 – 610 př. Kr.

Byl zakladatelem 26. dynastie ve starověkém Egyptě. Obnovil egyptskou samostatnost z núbijské a asyrské nadvlády.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Psammetik I., [on-line], Poslední aktualizace 22. 3. 2013 [Citováno 20. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Psammetik_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.