Polyteismus

česky mnohobožství je představa víry většiny historických i současných náboženství. Polyteismus zná více bohů jako samostatné bytostné osobnosti, které požívají úcty a kultu. Konkrétní člověk ovšem obvykle uctívá (pravidelně) jen jednoho boha, nejčastěji toho typického pro jeho povolání. V mytologiích polyteistických náboženství, bývají bohové obvykle povahou i svým přístupem blíže smrtelníkům než ti z monoteistických náboženství. Vypadají často podobně jako lidé, hádají se, mohou cítit lásku nebo žárlivost, mohou mít děti - a to jak mezi sebou, tak se smrtelníky. Ve státech s polyteistickým náboženstvím se často panovníci prohlašují za bohy či potomky bohů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Polyteismus [on-line] [Citováno 18. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyteismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.