Papyrus

Je psací materiál, sloužící k zápisu textů. Základní surovinou pro výrobu byla stébla šáchoru papírodárného, který rostl a byl těžen ve starověkém Egyptě. Zde také se soustředila výroba papyru, i když se pak vyvážel do celého středomoří a byl preferovaným materiálem v celém antickém světě. Nejstarší papyry popsané hieroglyfy jsou doloženy z konce 4. a z 5. dynastie (cca 2630 př. Kr.). Papyrus se používal až přibližně do roku 1100 po Kr.. Papyrus byl od přibližně 2. století po Kr. nahrazován novým psacím materiálem, pergamenem. I když se papyry používaly ve starověku snad všude, dochovaly se jen tam, kde vládne suché klima; na jiných místech se papyrus rozpadá. Nejvýznačnější papyrové nálezy tedy pocházejí především z Egypta.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Papyrus [on-line], Poslední aktualizace 19. 6. 2011. [ [Citováno 29. 8. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Papyrus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.