Oziáš  (Azariáš)vládl cca 809 – 759 př. Kr.

Judský král, nejdříve ctil Boží zákony a vyhrával války. Pak ale odpadl k modloslužbě. Když chtěl v jeruzalémském chrámě pálit kadidlo, onemocněl malomocenstvím, musel žít v osamění a malomocenstvím trpěl až do smrti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Oziáš, [on-line], Poslední aktualizace 9. 9. 2015 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozías


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.