Ozeáš  cca 2. polovina 8. stol. př. Kr.

Byl starozákonním prorokem, který vystupoval proti odpadu Izraelitů od pravé víry a proti upadlé morálce. Hrozil blížícím se trestem v podobě asyrského vpádu a zničení národa, ke kterému skutečně došlo v roce 722 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ozeáš, [on-line], Poslední aktualizace 28. 2. 2015 [Citováno 16. 3. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozeáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.