Onias III.veleknězem cca185 – 175 př. Kr.

Židovský velekněz, syn Šimona II., zbožný muž, který bránil Izrael před helenizací Antiocha IV. Asi také proto byl sesazen a nahrazen bratrem Jásonem. Později byl úkladně zavražděn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Onias III. [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2014 [Citováno 23. 8. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Onias_III


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.