období Jaro a podzim  771 - 481 př. Kr.

Jaro a podzim je první částí období Východní Čou, kdy na čínském území vládne dynastie Čou. V době Jara a podzimu vzniká z asi 170 územních celků jedenáct království. Rozvíjí se dvorský život v horních vrstvách společnosti. V 6. století př. Kr. nahrazuje nový právní systém dřívější zvykové právo. Zákoník dynastie Čou (Čou-li) upevňuje hierarchii sociálního rozdělení čínské společnosti. Na vrcholu tohoto systému stojí císař jako Syn nebes a držitel nebeského mandátu. Správu státu zajišťuje společenská třída císařských úředníků, úřady jsou otevřeny každému, kdo úspěšně vykoná předepsané zkoušky. Dalšími společenskými vrstvami jsou rolníci, řemeslníci a obchodníci. Kvetoucí obchod vedl k bohatství obchodnického stavu, který však nebyl v čínské společnosti příliš oceňován.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba Jara a podzimu, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-jara-a-podzimu/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.