období Východní Čou  771 - 221 př. Kr.

Čouové byli původně kočujícími pastýři, kteří přišli z oblastí dnešní Čínské provincie Šan-si. Vystřídali do té doby vládnoucí dynastii Šangů, když dobyli po dlouhých bojích šangské hlavní město An-jang. Vůdcem povstání byl národní hrdina Wu-wang. Období Východní Čou začíná přibližně kolem roku 771 př. Kr., kdy se na území ovládaném dynastií Čou zhroutil feudální systém. Hlavní město státu Čou, které se nacházelo nedaleko dnešního Si-anu (provincie Šen-si) bylo zničeno a vládce zabit nespokojenými vládci dědičných držav, kteří poté převzali faktickou moc. Syn zavražděného vladaře přesunul hlavní město do vzdálenějšího Luo-jangu (provincie Che-nan). Oficiálně vládl, ale dostával příkazy od nejsilnějšího knížete. Jeho moc byla omezena pouze na oblast města Luo-jang.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.