období Západní Čou  1050 - 771 př. Kr.

Čouové byli původně kočujícími pastýři, kteří přišli z oblastí dnešní Čínské provincie Šan-si. Vystřídali do té doby vládnoucí dynastii Šangů, když dobyli po dlouhých bojích šangské hlavní město An-jang. Vůdcem povstání byl národní hrdina Wu-wang. V době Západní Čou (1050 – 771 př. n. l.) rozdělili vladaři Čou celou zemi na menší území, která svěřili svým příbuzným a příslušníkům aristokracie. Knížata spravovala svěřené územní celky z opevněných měst s rolnickým zázemím, podporovala vladaře při válečných taženích. Tento efektivní způsob vlády umožnil čouským vládcům rozšířit svou sféru vlivu až do údolí Dlouhé řeky Jang-c´.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.