Ostrakismus

Ostrakismus byl hlasováním lidu ve starověkých Athénách (pomocí hliněných střepin) o vypovězení občana nebezpečného pro stát.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ostrakismus, [on-line], [Citováno 27. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/ostrakismus.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.