Obřízka

Je úplné nebo částečné odstranění předkožky. Byla to velmi rozšířená praxe u starověkých mnoha národů. Má zvláštní náboženský význam, především u Arabů a Židů. U Židů je obřízka. obřadem smlouvy s Hospodinem, znamením příslušnosti k židovskému národu. Provádí se osmý den po narození. Původně vykonával novorozenci obřízku otec nebo matka. Později se její provedení svěřovalo „obřezávači“, (mohel), který obřízku prováděl zdarma. Obřad byl provázen dvojím požehnáním, první vyslovil mohel a druhé pak otec novorozence. Obřadu se zúčastnil také sandak, jakýsi druh kmotra, který držel dítě na kolenou. Proroci naléhali, aby tělesná obřízka byla provázena obřízkou srdce, vnitřním zasvěcením se Bohu. Vírou v Ježíše Krista se pomíjí pro křesťany povinnost obřízky, a sv. Pavel několikrát zdůraznil, že je po vykupitelské smrti Kristově nepotřebná. Na koncilu v Jeruzalémě přijali apoštolové za své Pavlovo stanovisko proti křesťanům ze židovství, kteří chtěli obřízku vnutit těm, kdo se obrátili z pohanství.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Obřízka [on-line], [Citováno 1. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/obrizka/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.