Origenes  185 - 253

Byl řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy. Narodil se pravděpodobně v Alexandrii v křesťanské rodině. Jeho otec Leonidas zemřel v roce 202 za pronásledování Septimiem Severem mučednickou smrtí. Rodinný majetek byl státem zabaven, a tak živil Origenes jako nejstarší syn svou rodinu výukou. V 18 letech jej biskup Démetrios pověřil výukou katechumenů a vedením školy v Alexandrii. Významným Origenovým počinem byla revize textu Starého zákona. Z jeho úsilí vznikla tzv. Hexapla, tedy text Starého zákona v šesti jazykových verzích: hebrejský text, řecký fonetický přepis hebrejského textu a řecké překlady: Septuaginta, Aquila, Theodotion a Symmachos. Jednotlivé jazykové verze byly sepsány přehledně v šesti sloupcích, takže bylo možné pohodlně a přehledně porovnávat. Origenes vydal i tzv. „Tetraplu“, tj. ty části Starého zákona, pro které neexistoval hebrejský ekvivalent. V případě žalmů přidal Origenes další tři verze, čímž vznikla tzv. „Enneapla“. Za Deciova pronásledování byl mučen a zraněním nakonec po nějaké době podlehl. Zemřel v Týru v roce 253.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Órigenés [on-line], Poslední aktualizace 14. 9. 2012. [Citováno 10. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Origenes


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.