Onomakritos  cca 530 - 480 př. Kr.

Byl věštcem a pořadatelem věšteb mýtického autora Músaia. Žil na dvoře tyrana Peisistra. Onomakrita vypudil z Athén Hipparchos, syn Peisistratův, za to, že vpašoval mezi věštby Músaiovy předpověď, podle které měly v moři zmizet ostrovy, které jsou v blízkosti Lémnu. Proto ho Hipparchos vyhnal, i když předtím jeho služeb často používal. Onomakritos pak žil v exilu u perského krále v Súsách.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Onomacritus [on-line], Poslední aktualizace 11. 2. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Onomacritos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.