Ondřej  ,apoštol  ? – cca 60

Rybář z Kafarnaa, bratr apoštola Petra, byl žákem Jana Křtitele a jedním z prvních apoštolů Ježíše Krista. Pro hlásání křesťanské nauky v Malé Asii a Řecku byl kolem r. 60 v Patrasu ukřižován na šikmém (ondřejském) kříži. Jeho mučednická smrt se v křesťanské církvi slaví od 4. stol. 30. listopadu. Je patronem Ruska, Skotska a jiných zemí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ondřej, apoštol [on-line], [Citováno 11. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ondrej-apostol/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.