Nahum  7. stol. př. Kr.

Byl starozákonní prorok a autor Knihy proroka Nahuma. O jeho osobě je známo málo. Jeho jméno znamená „utěšitel“ a pocházel z města Elkóš (Nah 1,1). Podle některých vědců je město totožné s městem Elkoš v Asýrii či Capernaum v Galilei

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nahum, [on-line], Poslední aktualizace 29. 9. 2013 [Citováno 23. 7. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nahum


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.