Níkánór  (Nikanór)kolem roku 150 př. Kr.

Byl velitelem seleukovského vojska za králů Antiocha IV., Antiocha V. a Démétria I. a byl vysílán do Judska, aby potlačil makabejské povstání. V bitvě u Emaus byl poražen a tři roky poté, přibližně v roce 161 př. Kr. byl znovu poražen a zabit v bitvě s Judou Makabejským.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 1. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.