Nehemiáš  5. stol. př. Kr.

Byl číšníkem u perského krále Artaxerxe I. Když se dozvěděl, že v Jeruzalémě stále vládnou nepořádky, dostal od krále úřad správce a pověření a roku 444 př. Kr. se vydal na cestu do Jeruzaléma. Tam zajistil opravu a dostavbu hradeb Jeruzaléma, provedl některá sociální opatření a obnovil bohoslužbu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 27. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.