Nový zákon

Tvoří pro křesťany spolu se Starým zákonem zjevení Boží písmem -Bibli. Pojednává o životě, jednání a působení Ježíše Krista. Kromě toho jsou v NZ svědectví apoštolů a křesťanské původní obce. Nový zákon se skládá z 27 jednotlivých, původně samostatných spisů, které byly napsány v řecké hovorové řeči tehdejší doby, koiné. Nejstarší text, první list k Soluňanům, vznikl kolem r. 50, nejmladší pochází z konce 1. stol. Obsahově můžeme Nový zákon dělit na:

Pod pojmem Nový zákon chápou křesťané nejen část bible, nýbrž i dobu dějin spásy křesťanství. V této souvislosti Novým zákonem se míní i nová a věčná smlouva Boha s lidmi, která trvá od zmrtvýchvstání Krista až do jeho nového příchodu. Ta střídá starou smlouvu Starého zákona.

 Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nový zákon [on-line], [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/novy-zakon/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.