Nestoriáni

Nestorianismus je christologická nauka pojmenovaná po Nestoriovi, která vznikla v 5. stol. v Byzanci a která byla odsouzena roku 431 na Efezském koncilu. Jejím zakladatelem byl konstantinopolský (istanbulský) patriarcha Nestorius (381 – 451); roku 431 byl zbaven svého úřadu, protože odmítal uznat Pannu Marii za bohorodičku (uznával ji pouze za Ježíšovu matku). Základem jeho učení byla víra, že Ježíš Kristus byl člověkem, který se stal Mesiášem skrze Ducha svatého, poté co se oprostil od lidských slabostí. Tvrzení, že Ježíš nezemřel na kříži, stálo v protikladu s tvrzením apoštola Pavla, že nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je víra křesťanů. Koncem 5. stol. nestoriánské učení proniklo až do Číny. V letech 762 – 1258 byl sídlem nestoriánských patriarchů Bagdád. Na konci 20. stol. se nacházejí nestoriánské obce především v Turecku, Íránu a Iráku (v Kurdistánu).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nestoriáni [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/nestoriani


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.