Manasses  vládl cca 699 – 645 př. Kr.

Byl čtrnáctým judským králem. Na počátku své vlády zavedl starou modloslužbu, dokonce obětoval svého syna Molochovi spálením. Údajně nechal umučit Izajáše. Když byl Asyřany dobyt Jeruzalém, Manasses byl odvlečen do Babylónu. Zde činil pokání a byl opět dosazen na královský trůn. Snažil se odstranit modlářství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.