Muo-ti  500 - 396 př. Kr. nebo 479 - 381 př. Kr.

Filozof, zakladatel školy mohistů. Hlavní snahou mohismu je napomáhat blahobytu a populačnímu růstu. Vedl k odporu k válce a k odzbrojovacím kampaním. Mohismus prosazuje lásku k bližnímu podle pravidla, že máme zacházet s druhými jako sami se sebou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 29. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.