Mykénská civilizace

Mykénská civilizace existovala na pevninském Řecku přibližně v letech 1600 – 1000 př. Kr. V době svého největšího rozkvětu ovládala iónské ostrovy a Krétu. Zanikla invazí Dórů a pravděpodobně i vlivem nějakých přírodních katastrof.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Mykénská civilizace, [on-line], Poslední aktualizace 1. 5. 2013 [Citováno 27. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mykénská_civilizace


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.