Makedonská říše

Makedonie byla starověké království ležící na území severně od současného Řecka. Po dobytí Persie Alexandrem Velikým (poslední velká bitva s Peršany se odehrála v roce 331 př. Kr.) se Makedonie stala nejmocnějším státem tehdejšího starověkého světa. Konec Makedonie je spojen se 3. římsko-makedonskou válkou v roce 168 př. Kr. Makedonie byla Římany rozdělena do čtyř provincií. Nic na tom již nezměnil pokus jistého Andriskose, který se v roce 149 př. Kr. prohlásil za makedonského krále. Následující rok byl Římany poražen.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Starověká Makedonie, [on-line], Poslední aktualizace 14. 9. 2013 [Citováno 2. 2. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Starověká_Makedonie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.