Maxentius Marcus Aurelius Valerius  mezi 275 – 283; + 28. 10. 312

Jeho vláda jako císaře nebyla nikdy uznávána v celé říši, proto ho lze spíše počítat mezi uzurpátory římského trůnu. Snahu získat moc uspíšilo vření mezi příslušníky pretoriánské gardy, které rozhořčil záměr císaře Severa zrušit jejich výjimečné postavení v říši. Někteří důstojníci se obrátili na Maxentia, který žil na statku poblíž hlavního města, aby přijal purpur. Dne 28. 10. 306 byl Maxentius prohlášen císařem. Galerius, si uvědomoval, že systém tetrarchie je vážně ohrožen, dal najevo, že by Severus měl uzurpaci potlačit. Ale velká část Severových vojáků přeběhla u Říma na Maximianovu stranu, Severus musel ustoupit do Ravenny a nakonec se vzdát. Do Maxentiova držení se tak dostala celá severní Itálie až Istrii. Maxentius nařídil zavraždit zajatého excísaře Severa. Za přítomnosti Diokleciána, Galeria a Maximiana, byl Maxentius vyhlášen za veřejného nepřítele. Konstantin proto táhl proti Maxentiovi s asi čtyřicetitisícovou armádou. V první větší bitvě u Turína byla Maxentiova jízda poražena. U Říma došlo k několika šarvátkám a Maxentius dal strhnout Milvijský most přes Tiberu severně od města. Plány zůstat za řekou císař posléze změnil a nařídil, aby jeho vojáci přešli po narychlo zřízeném pontonovém mostě na druhý břeh. U Saxa Rubra se rozpoutala bitva, ale postup Konstantinových jednotek se nepodařilo zastavit. Maxentiovi vojáci začali prchat po provizorním mostě, ten se prolomil a Maxentius spolu s jinými utonul v Tibeře.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Maxentius [on-line], Poslední aktualizace 9. 1. 2014. [Citováno 15. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxentius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.