Maximinus Thrax  (Gaius Iulius Verus Maximinus)  cca 173 – 10. 5. 238

Byl římským císařem pouhé tři roky. S jeho příchodem k moci začalo v římských dějinách dlouhé období politické nestability a hospodářského úpadku. Za císaře Septimia Severa vstoupil Maximinus do armády, kde udělal díky své tělesné síle a zdatnosti rychlou kariéru. Císařem provolali Maximina v březnu 235 vojáci, nespokojení s vývojem války proti Germánům, přičemž dosavadní panovník Alexander Severus byl i s matkou Mamaeou zavražděn. Maximinus pokračoval ve válce s Germány, kterou zahájil jeho předchůdce, a podařilo se mu protivníky porazit. Zacházel tvrdě s nevyhovujícími důstojníky, což vedlo k poklesu morálky a kázně. Z tohoto důvodu pak byl Maximinus i se svým synem 10. května roku 238 zavražděn. Maximinus též vydal edikt, proti křesťanům. Postihoval především klérus a křesťanskou inteligenci. Křesťané většinou nekončili na popravišti, ale byli odesíláni do „trestaneckých vyhlazovacích táborů“, především do dolů a kamenolomů. Zde panovaly tak otřesné podmínky, že málokdo přežil po delší dobu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Maximinus Thrax [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014. [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maximinus_Thrax


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.