Montanus  2. stol.

O jeho životě máme málo informací. Montanus byl konvertita, bývalý kněz bohyně Kybelé, který založil sektu montanistů v rozmezí let 156 – 172 (Přesné datum není známo.) Prohlásil se za proroka Ducha svatého a hlásal, že teprve v něm jsou tato Boží zjevení završena. Velký vliv měly i jeho žačky Priscilla a Maximilla, které rovněž tvrdily, že obdržely prorocká vidění a zjevení a rovněž hlásaly brzký příchod Parakléta. Montanus se se svými přívrženkyněmi usadil v Perpuze (asi 30 km od Hierapole), kde očekávali příchod Krista a poslední soud. Zde sebral sbírku vlastních prorockých výroků, v nichž Montanus hovoří ve jménu božím.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Montanism [on-line], Poslední aktualizace 24. 2. 2014. [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Montanus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.